Về chúng tôi

Ngày đăng: Aug 18, 2017

Công ty Đổi mới Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (Vietnam Innovative Rural Industries Limited company - VIRICO) luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm tốt hơn, sạch hơn, những giải pháp kỹ thuật ưu việt hơn cho phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Thấu hiểu một cách sâu sắc rằng sự phát triển của ngành nghề nông thôn Việt Nam đang rất cần những cải tiến, đổi mới để có thể phát triển một cách hiệu quả và bền vững hơn; người tiêu dùng cần những sản phẩm sạch hơn, an toàn hơn, do vậy con đường chúng tôi lựa chọn chính là: SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN vì CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI và SỰ BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN, hướng tới là một doanh nghiệp xã hội về nông nghiệp nông thôn hàng đầu Việt Nam.

VIRICO được kế thừa kinh nghiệm và kỹ năng xúc tiến kinh doanh, liên kết thị trường và phát triển cộng đồng từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI). Phần lớn sản phẩm do VIRICO xúc tiến thuộc các nhóm sản xuất do VIRI hỗ trợ kỹ thuật và một phần nhân lực về hỗ trợ kinh doanh của VIRI được chuyển sang hỗ trợ VIRICO. Bằng cách phối hợp giữa VIRI và VIRICO, chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ thị trường cho các nhóm sản xuất kể cả sau khi các dự án kết thúc.

Các hoạt động chính của VIRICO bao gồm:

  • Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
  • Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành nghề nông thôn.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển ngành nghề nông thôn.
  • Đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
  • Cung cấp giải pháp và dịch vụ liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, mới.
  • Xúc tiến thương mại, tổ chức sự kiện trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn.

TẦM NHÌN

Các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của VIRICO hướng tới giá trị bền vững cho phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam và cải thiện cuộc sống của người nông dân.

SỨ MỆNH

Chúng tôi nỗ lực nâng tầm cuộc sống con người thông qua những sản phẩm sáng tạo và sạch hơn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nghề nông thôn Việt Nam bằng những giải pháp kỹ thuật và tạo điều kiện cho những người yếu thế cải thiện sinh kế thông qua xúc tiến thương mại công bằng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI