Câu chuyện thành công

“Khi tham gia nhóm sản xuất tinh dầu, tôi có thêm thu nhập là 80.000đ/ người/ngày. Trước đây gia đình tôi chưa có nguồn nhập nào khác ngoài làm ruộng. Khi tham gia nhóm có thu nhập vai trò của tôi và các thành viên được coi trọng hơn trong cộng đồng"