Thiệp mây tre có màu in hình Sao La

Thiệp mây tre hình Sao La với tấm mây tre màu sắc được đan bởi nghệ nhân của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan