Thiệp mây tre không màu

Thiệp mây tre hình Sao La với tấm mây tre được đan bởi nghệ nhân của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan