Móc chìa khóa (nhiều hình)

Móc chìa khoa mây tre được sản xuất bởi Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan