Thạch sùng thổ cẩm
Họa tiết thổ cẩm được sản xuất bởi Hợp tác xã Thổ cẩm xanh AzaKooh
Gia công bởi Q&A