Túi mini dệt Zèng Nam Đông

Họa tiết thổ cẩm dệt Zèng được sản xuất bởi Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan