Túi mây phối thổ cẩm (Bao La)

Túi mây đan bởi Hợp tác xã Mây tre đan Bao La