Mật ong thôn Dỗi

Mật ong được sản xuất bởi Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan tại thôn Dỗi