Bộ dầu gội & dàu xả Lagom
1 bộ: 1 Dầu gội Lagom, 1 dầu xả Lagom 
 
- Dầu gội Lagom: Bưởi, sả chanh
 
- Dàu xả Lagom: Lavender, bạc hà, tràm và một số thảo dược khác
 
Nguyên liệu từ nhiên nhiên
 
 
 
Lagom - Tiêu dùng vừa đủ
Một phần lợi nhuận sẽ được đóng góp vào quỹ quản lý rừng địa phương