Họa tiết thổ cẩm được sản xuất bởi Hợp tác xã Thổ cẩm xanh AzaKooh

Mã sản phẩm: V0104

Họa tiết thổ cẩm dệt Zèng được sản xuất bởi Hợp tác xã Thổ cẩm xanh AzaKooh

Mã sản phẩm: