Thiệp mây tre hình Sao La với tấm mây tre màu sắc được đan bởi nghệ nhân của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan

Mã sản phẩm: V0124

Thiệp mây tre hình Sao La với tấm mây tre được đan bởi nghệ nhân của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan

Mã sản phẩm: V0123