Gùi sắn được sản xuất bởi Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan

Mã sản phẩm: